KVALITETSSIKRING

Hvert enkelt Hoover-produkt testes på fabrikken, innen det sendes på markedet. Testprogrammet godkjenner produktet til flere års bruk. 

Vår automatiserte produksjonsprosess gjennomgår kontinuerlig kvalitetskontroller, og Hoover garanterer at alle produkter og produksjonsprosesser overholder EU's bestemmelser. 

Candy-Hoover konsernet er tildelt kvalitetssertifikatet ISO 9001.

 

REKLAMASJON OG GARANTI

Reklamasjon er en lovpålagt bestemmelse som reguleres av Forbrukerkjøpsloven.

Denne perioden er satt til 5 år fra den dato forbrukeren overtok produktet. Forbrukerkjøpsloven regulerer kun kjøp/salg mellom privatpersoner og forhandler/produsent. Ved næringskjøp gjelder andre regler, og disse fremkommer i Kjøpsloven. Normalt er denne perioden 6 måneder.

Garanti er et selvpålagt løfte produsenten yter overfor forbrukeren.

Garantien er derfor ikke lovpålagt av Forbrukerkjøpsloven, men Forbrukerkjøpsloven regulerer allikevel at dersom det gis garanti på produktet, skal garantien overgå de rettigheter forbrukeren allerede har igjennom reklamasjonsretten, enten i form av bedre innhold/ytelse eller en utvidet gyldighets periode.  

 

HOOVERS GARANTI

Alle Hoover produkter leveres med 2 års garanti + 3 års reklamasjonsrett.       

I garantiperioden påtar Candy Hoover seg bevisbyrden for feilen/mangelen, og gir derved forbrukeren en ytelse som overstiger de krav som er satt av Forbrukerkjøpsloven. 

Garantien bortfaller ved feil installasjon eller dersom installasjonen er foretatt av uatoriserte personer, eller ved feil bruk eller mangelfull rengjøring og vedlikehold av produktet. På deler/komponenter definert som slitedeler ytes det 6 måneders garanti. 

På Hoover produkter med oppladbare batterier ytes det 6 måneders garanti på batteriet.

 

SERVICE/REPARASJON                                                                                                           - Innenfor garanti-/reklamasjonstiden

Ved bestilling av service må modellbetegnelse og serienummer oppgis. Dette finner du på produktets typeskilt. I tillegg må kjøpkvittering fremvises.

Candy Hoover Service kan kontaktes på telefon 22 55 82 22 Man-Fre fra 8.30 til 17.30. Eller mail: service.norway[at]candy-hoover.com 

 

SERVICE/REPARASJON                                                                                                          - Etter garanti-/reklamasjonstidens utløp

Candy Hoover har et utbredt reservedels arkiv, hvilket betyr at vi kan reparere de fleste produkter selv om reklamasjonstiden har utløpt. Ta kontakt med ditt lokale serviceverksted for å bestille service.